Pobierz aplikację mobilną na swoją platformę:Aby wyświetlić deklarację dostępności aplikacji mobilnych przejdź na adres „Dostępność aplikacji mobilnych Portal Pasażera”.

Jeżeli chcesz wesprzeć nas w rozwoju aplikacji i korzystać z nowych funkcji wcześniej niż pozostali użytkownicy, zostań beta-testerem.
Wybierz swoją platformę i zapisz się do programu testów, linki znajdziesz poniżej:Historia zmian

 • Zwinięte: Wersja 3.4.6

  Poprawki:

  • poprawka błędu mogącego powodować wyłączenie aplikacji przy zatwierdzaniu zmian na ekranie wyboru motywów,
  • poprawka prezentacji kontrolki wyboru daty i godziny podczas włączonego ciemnego motywu w systemie iOS.
 • Zwinięte: Wersja 3.4.5

  Poprawki:

  • poprawka filtrowania przewoźników na ekranie Rozkładu na stacji,
  • poprawka czytania nagłówków przez czytniki ekranów na listach wyników na różnych ekranach.
 • Zwinięte: Wersja 3.4

  Nowe:

  • dwa nowe motywy aplikacji - ciemny i kontrastowy - wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Możesz wybrać jeden z trzech dostępnych motywów przechodząc do sekcji Ogólne na ekranie Ustawień aplikacji.,
  • deklaracja dostępności - nowy ekran, dzięki któremu łatwiej ocenisz, czy aplikacja jest dostosowana do Twoich potrzeb.

  Poprawki:

  • poprawki problemów związanych z prezentacją mapy,
  • poprawka problemów związanych z ładowaniem danych na ekranie Rozkładu na stacji,
  • drobne poprawki wizualne,
  • poprawki zgłoszonych błędów.
 • Zwinięte: Wersja 3.3.1

  Nowe:

  • oznaczenie poszczególnych elementów jako nagłówki dla czytników ekranu - poszczególne ekrany zostały podzielone na sekcje przy pomocy nagłówków, w celu ułatwienia nawigowania po aplikacji gestami czytników ekranu,
  • uzupełnienie brakujących opisów dla czytników ekranu - uzupełniono brakujące opisy elementów w szczególności w opisach list, na ekranie Ulubionych, ekranie Ustawień, itd.,
  • zablokowanie możliwości przejścia na niewidoczne boczne menu przez VoiceOver (iOS) - nawigowanie po aplikacji jest teraz łatwiejsze, ponieważ kursor nie przechodzi na menu, gdy jest ono niewidoczne, co zmniejsza ilość aktywnych elementów na ekranie.

  Poprawki:

  • poprawka wyszukiwania wcześniejszych połączeń,
  • poprawka błędu powodującego problemy przy wyłączaniu aplikacji,
  • poprawka struktury większości ekranów w aplikacji dla lepszego działania z VoiceOver (iOS) - oznaczono większość elementów jako widoczne/niewidoczne dla czytników w celu uproszczenia struktury i zmniejszenia liczby elementów na wszystkich ekranach,
  • poprawka kolejności odczytywania komunikatów przez VoiceOver (iOS) - w pierwszej kolejności odczytywany jest stan/wartość danego elementu, dopiero potem odczytywany jest opis funkcji danego elementu.
 • Zwinięte: Wersja 3.3

  Nowe:

  • przenoszenie relacji Szybkiego połączenia do formularza Wyszukiwarki - stuknięcie w tytuł grupy Szybkich połączeń na ekranie Wyszukiwarki spowoduje przepisanie stacji początkowej oraz stacji końcowej do formularza Wyszukiwarki połączeń,
  • możliwość skonfigurowania czy kierować na pełną relację z Rozkładu na stacji - w zależności od skonfigurowania tej opcji w Ustawieniach aplikacji stuknięcie w poszczególne połączenie na ekranie Rozkładu na stacji spowoduje przekierowanie na pełną trasę pociągu bądź fragment od wyszukanej stacji do końca trasy,
  • możliwość prezentacji nazwy pociągu w Szybkich połączeniach - od teraz korzystając z opcji na ekranie Ustawień aplikacji możesz skonfigurować czy nazwa oraz numer pociągu mają być prezentowane,
  • możliwość prezentacji relacji początkowej na ekranie trasy pociągu - zaznaczając tę opcję w Ustawieniach aplikacji możesz skonfigurować aplikację tak, by na ekranie trasy pociągu prezentowana była również jego relacja początkowa.

  Poprawki:

  • poprawka dostępności ekranu Rozkład na stacji,
  • poprawka skalowania czcionek na nowych wersjach systemu iOS (iOS),
  • poprawki zgłaszanych błędów w raportach,
  • poprawka kopiowania komunikatów utrudnień oraz aktualności do schowka (gdy ustawiony język angielski),
  • drobne poprawki wizualne.
 • Zwinięte: Wersja 3.2

  Nowe:

  • prezentacja skomunikowań - skomunikowania prezentowane są na ekranach Wyników wyszukiwania oraz Szczegółów połączenia. Jeżeli na stacji przesiadkowej pociągi są ze sobą skomunikowane to fakt ten oznaczony będzie poprzez różowy napis, dodatkowo skomunikowania z innymi pociągami na pozostałych stacjach, które mogą wpłynąć na czas przejazdu prezentowane są na ekranie Szczegóły połączenia - Trasa, gdzie widoczne są pod przyciskiem oznaczonym literą „S”,
  • możliwość sortowania Szybkich połączeń względem GPS - po aktywacji tej opcji w Ustawieniach lista Szybki połączeń sortowana będzie względem Twojej aktualnej odległości od stacji początkowej danej relacji,
  • możliwość odświeżenia Szybkich połączeń poprzez przeciągnięcie ekranu - przeciągnij ekran z góry na dół, aby szybko i wygodnie odświeżyć listę Szybkich połączeń,
  • przycisk pełnej trasy pociągu na ekranach Szczegółów połączenia - dostęp do pełnej trasy pociągu jest teraz łatwiejszy dzięki zawsze widocznemu przyciskowi na wszystkich ekranach Szczegółów połączenia,
  • możliwość wyłączenia ostrzegania przed przypadkowym wyłączeniem aplikacji - jeżeli nie chcesz, by aplikacja przestrzegała przed przypadkowym jej wyłączeniem możesz skonfigurować to na ekranie Ustawień, w sekcji Ogólne.

  Poprawki:

  • poprawka braku czasu połączenia w kalendarzu,
  • drobna zmiana wyglądu ekranu ulubionych stacji,
  • poprawka odświeżania Szybkich połączeń gdy zmieniono parametry połączeń,
  • poprawka opcji udostępniania połączenia,
  • poprawka prezentacji godzin na Rozkładzie na stacji oraz Szczegółach połączenia (iOS),
  • poprawka zapobiegająca rozwijaniu się menu poprzez przesuwanie mapy (iOS),
  • przycisk cofnij wraca do głównego ekranu aplikacji zanim wyłączy aplikację (Android),
  • poprawki błędów z przesłanych raportów.
 • Zwinięte: Wersja 3.1

  Nowe:

  • możliwość wyłączenia czasu, kilometrów oraz nagłówkana w Szczegółach połączenia,
  • możliwość kopiowania aktualności oraz utrudnień do schowka (długie przyciśnięcie, tylko dla EN),
  • możliwość ustawienia menu po prawej stronie,
  • filtrowanie Przewoźników na Rozkładzie na stacji,
  • prezentacja informacji o stacjach na żądanie oraz tylko dla wsiadających/wysiadających.

  Poprawki:

  • centrowanie mapy na połączeniu,
  • poprawka zawieszania się gdy w systemie wyłączono animacje,
  • inne drobne poprawki.
 • Zwinięte: Wersja 3.0

  Nowe:

  • integracja aplikacji ze skrzynką pocztową telefonu,
  • prezentacja w aplikacji stosownego komunikatu, gdy na serwerze trwa awaria lub przerwa techniczna,
  • przycisk ustawiania aktualnej daty i godziny na formularzach.

  Poprawki:

  • możliwość wybrania Ulubionych jako stronę startową,
  • możliwość skalowania czcionki od 75%,
  • poprawka wyboru przyjazdu/odjazdu zapewniająca lepsze działanie z czytnikami ekranu.
Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.