Obsługa portalu - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Przycisk Infotip
  Po kliknięciu na przycisk Infotip aktywujesz podpowiedzi dotyczące poszczególnych stron Portalu. Opisy dostępne są po najechaniu na pole ze znakiem zapytania (niewidoczny przy wyłączonym Infotipie). Znajdziesz tam podpowiedzi na temat poszczególnych elementów prezentowanych na stronie, jak również sposobu korzystania z kontrolek oraz znaczenia prezentowanych danych.
 • Przycisk kontrastu
  Przycisk umożliwia łatwą zmianę szaty graficznej Portalu na wersję zapewniającą wysoki kontrast. Ustawiony kontrast zostaje zapisany w plikach strony i będzie każdorazowo ustawiany przy kolejnym wejściu na portal.
 • Obsługa z klawiatury
  Z Portalu można korzystać wyłącznie za pomocą klawiatury. Przycisk Tab oraz odpowiednio Shift+Tab zapewnia przechodzenie do następnego, poprzedniego elementu. Korzystając ze strzałek, można poruszać się po poszczególnych elementach listy oraz przełączać pola typu tak/nie. Przycisk Enter zatwierdza poszczególne wybory, umożliwia również rozpoczęcie procesu wyszukiwania połączeń niezależnie od aktywnej kontrolki.
 • Zmiana języka
  Portal dostarcza możliwość korzystania z niego w trzech językach (Polski, Angielski, Ukraiński). Wybrany język zostanie zapisany w plikach strony i każdorazowo załadowany przy kolejnym wejściu na stronę.

Wyszukiwarka połączeń kolejowych - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Nazwy stacji
  Stacje podpowiadają się według metody kontekstowego wyszukiwania. Lista stacji zostaje zaprezentowana po wpisaniu pierwszego znaku i jest zawężana po kolejnych wprowadzonych znakach. Jeżeli wybierasz stację z przypisanym znakiem graficznym trójkąta, oznacza to, że jest to przystanek osobowy tylko na żądanie. W przypadku korzystania z portalu za pomocą klawiatury, można poruszać się po liście wyszukanych stacji używając strzałek góra/dół. Korzystając z przycisku Enter, można zatwierdzić wybór danej stacji.
 • Przystanek osobowy na żądanie
  Są to stacje oznaczone znakiem graficznym trójkąta. Na takim przystanku osobowym, aby wsiąść do pociągu, należy oczekiwać na pociąg w miejscu widocznym dla maszynisty. Aby wysiąść na takim przystanku osobowym, należy poinformować obsługę pociągu.
 • Więcej opcji wyszukiwania
  W tym miejscu możesz zmienić domyśle ustawienia wyszukiwarki i wprowadzić zmiany według swoich potrzeb. Możesz na przykład: samodzielnie określić jaki czas na przesiadkę będzie dla Ciebie dogodny, wybrać Przewoźnika z którego usług chcesz skorzystać, wybrać stację pośrednią - jeśli podróż chcesz kontynuować w etapach. Twój wybór zostanie zapamiętany do momentu ponownego wczytania strony.

Wyniki wyszukiwania - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Wyniki wyszukiwania
  Ekran prezentuje wyszukane połączenia według określonych przez Ciebie parametrów wyszukiwania. Prezentuje je w formie skróconej, ograniczonej jedynie do najbardziej istotnych Informacji o stacji początkowej i końcowej. Jeżeli wybrane stacje mają przypisany znak graficzny trójkąta, oznacza to, że jest to przystanek osobowy tylko na żądanie. W przypadku wystąpienia stacji przesiadkowej (bądź stacji przełączenia wagonów) prezentowany jest dodatkowy różowy przycisk „przesiadka”/„wagon bezpośredni”, który umożliwia rozwinięcie sekcji danego połączenia. Rozwinięta sekcja pokazuje szczegółowe dane na temat godzin przyjazdu/odjazdu na stacjach pośrednich oraz między innymi numer pociągu i nazwę przewoźnika pociągu przesiadkowego. Sekcja z opisem danego połączenia zawiera również menu kontekstowe (symbol trzech kropek) umożliwiające wykonanie podstawowych operacji i dwa przyciski umożliwiające: zakup biletu na dane połączenie oraz przejście do szczegółów danego połączenia.
 • Szczegóły połączenia
  Wyświetlając szczegóły danego połączenia uzyskujesz: dostęp do pełnych informacji na temat trasy pociągów w ujęciu stacja po stacji, opis ewentualnie występujących utrudnień, zmian w dostępnych usługach w pociągu, informacje o skomunikowaniach oraz ewentualnych odwołanych odcinkach, komunikacji zastępczej bądź zmianie trasy. Po najechaniu myszką na daną stację (kulkę) możesz sprawdzić dodatkowe informacje takie jak: czas ewentualnego opóźniania, numer wjazdowy i wyjazdowy oraz listę usług w pociągu. Szczegóły połączenia uwzględniają nie tylko rozkładowe, ale również zrealizowane oraz prognozowane w odniesieniu do godziny wyszukiwania czasy przyjazdów i odjazdów z danych stacji. Pamiętaj, prezentowane minuty opóźnienia i prognozy przyjazdu/odjazdu ze stacji/przystanku są minutami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie. W związku z tym, zawsze należy śledzić informacje podawane na stacjach/przystankach. Długość prezentowanej trasy w zależności od wybranego połączenia prezentowana jest: dla połączeń krajowych w całej jej długości, dla połączeń międzynarodowych do pierwszej stacji poza granicą Polski. Uwaga! Śledź zapowiedzi peronowe na stacjach i przystankach. Podane perony i tory są planowanymi miejscami zatrzymania pociągu i mogą one ulec zmianie w zależności od sytuacji ruchowej na danej stacji/przystanku. W szczególnych przypadkach peron i tor przyjazdowy może być inny niż peron i tor odjazdowy. Zakładka Trasa na mapie prezentuje graficzną reprezentację przejazdu pociągu naniesioną na mapę Polski. Zakładka Dane połączenia umożliwia dodatkowo wyświetlenie informacji między innymi informacje o udogodnieniach dla niepełnosprawnych dostępnych na stacji początkowej przesiadkowej i końcowej.
 • Pełna trasa pociągu
  Mając zaprezentowane wybrane przez Ciebie połączenie stacja po stacji, możesz kliknąć na numer pociągu, wówczas zostanie Tobie zaprezentowana pełna trasa pociągu, co pozwala na sprawdzenie pełnej relacji pociągu. Aby wrócić do poprzedniego ekranu użyj przycisku Wróć.
 • Skomunikowania
  W trasie przejazdu pociągu mogą wystąpić dwa rodzaje skomunikowań. Skomunikowania występujące na trasie przejazdu (dostępne pod przyciskiem „S”) opisują sytuacje, w których przeglądany pociąg skomunikowany jest z innym pociągiem. Oznacza to, że pociąg ten na danej stacji musi w razie potrzeby czekać na inny pociąg o opisanym numerze. Może mieć to wpływ ewentualnie opóźnienia. Na stacjach przesiadkowych wyświetlany może być inny przypadek skomunikowania, w którym to docelowy pociąg przesiadki jest skomunikowany z przeglądanym pociągiem. Skomunikowanie tego typu zapewnia, że w razie opóźnienia pociąg taki będzie oczekiwał zadaną liczbę minut, co zwiększa prawdopodobieństwo udanej przesiadki. Skomunikowania takie wyświetlane są różowym tekstem na stacjach przesiadkowych.
 • Udogodnienia dla niepełnosprawnych
  W zakładce Dane połączenia, po rozwinięciu sekcji danej stacji, widoczne są między innymi informacje na temat Udogodnień dla niepełnosprawnych. Dane te opisują istniejąca infrastrukturę ułatwiającą dostęp do poszczególnych peronów, np. obecność wind i ramp pochyłych. W razie wystąpienia awarii któregoś z elementu infrastruktury wyświetlana jest stosowna informacja wraz z przewidywanymi datami usunięcia awarii.
 • Utrudnienia przypisane do pociągu
  Pod przyciskiem Utrudnienia w Wynikach wyszukiwania prezentowane są utrudnienia, jakie zostały przypisane do wybranego pociągu, a które mogą mieć wpływ na jego opóźnienie. Prezentowane są również informacje o komunikacji zastępczej. W połączeniach, dla których Przewoźnik opisał miejsca zatrzymania komuniakcji zastępczej, jest ona zbiorczo zaprezentowana. Natomiast pod przyciskiem Utrudnienia w Szczegółach połączenia zaprezentowane zostają te same utrudnienia, ale z uszczegółowieniem co do miejsca ich wystąpienia, a w przypadku komunikacja zastępczej (o ile informacja została poda przez Przewoźnika) przy każdej stacji, na której występuje komunikacja prezentowana jest informacja o miejscu jej zatrzymania.
 • Podróż powrotna
  Mając zaprezentowaną przez system listę połączeń według Twoich kryteriów wyboru, możesz zaplanować podróż powrotną korzystając z opcji POŁĄCZENIE POWROTNE, dostępnej pod rozwijalną listą po najechaniu kursorem i kliknięciu na trzy kropki z prawej strony relacji.
 • Kup bilet
  Po kliknięciu na przycisk Kup bilet następuje otwarcie okna modalnego, z opcją wyboru „Osobno” lub „Wspólny Bilet”. Wybór opcji „Osobno”- przycisk Kup bilet jest aktywny, jeśli Przewoźnik prowadzi internetową sprzedaż biletów i udostępnia możliwość przekierowania do systemu sprzedażowego, bądź prowadzi internetową sprzedaż biletów poprzez serwis BILKOM. Bilety w przedsprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu, który obsługuje zakup biletu (przeważnie, najwcześniej 30 dni przed wybraną datą przejazdu, a w przypadku wybranych pociągów międzynarodowych, oferta sprzedażowa dostępna jest na 60 dni przed wybraną datą przejazdu). Opcja „Wspólny Bilet”- umożliwia zakup biletu dla połączeń Przewoźników objętych usługą Wspólnego bilet. Usługa Wspólny bilet dostępna jest poprzez serwis BILKOM i jest objęta osobnym regulaminem.

Opóźnienia i utrudnienia - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Nazwy stacji
  Stacje podpowiadają się według metody kontekstowego wyszukiwania. Lista stacji zostaje zaprezentowana po wpisaniu pierwszego znaku i jest zawężana po kolejnych wprowadzonych znakach. Jeżeli wybierasz stację z przypisanym znakiem graficznym trójkąta, oznacza to, że jest to przystanek osobowy tylko na żądanie. W przypadku korzystania z portalu za pomocą klawiatury, można poruszać się po liście wyszukanych stacji używając strzałek góra/dół. Korzystając z przycisku Enter, można zatwierdzić wybór danej stacji.
 • Statystyka
  Sekcja prezentuje statystyczne dane na temat aktualnej sytuacji panującej na torach. Korzystając z przycisku Infotip, możesz wyświetlić dokładny opis znaczenia poszczególnych wykresów oraz danych liczbowych. Wykresy generowane są na podstawie danych, aktualizowanych co około 3 minuty.
 • Opóźnienia i utrudnienia
  Możesz wyszukać opóźnienia i utrudnienia w odniesieniu do wybranej stacji bądź trasy pociągu. Możesz też wyświetlić wszystkie opóźnione pociągi w bieżącym czasie, jak również sprawdzić czy na interesującej Cię stacji planowane są jakieś utrudnienia w ruchu pociągów. Znajdziesz to w zakładce Komunikaty. Z treścią utrudnienia możesz zapoznać się po kliknięciu na przycisk Szczegóły utrudnienia.
 • Komunikaty
  Sekcja komunikaty prezentuje utrudnienia, jakie zostały przypisane do stacji. Możesz wybrać interesującą Cię stację, dla której zostaną zaprezentowane utrudnienia, a po kliknięciu na strzałkę zostanie zaprezentowana lista pociągów objętych utrudnieniem.

Pociągi na mapie - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Wybór województwa
  System po wczytaniu mapy prezentuje pociągi na obszarze całego kraju. Jeżeli chcesz wybrać interesujące Cię województwo, skorzystaj z rozwijanej listy województw, a swój wybór potwierdź kliknięciem na nazwie. Ostatnie Twoje ustawienie oglądanego zakresu informacji zostanie zapamiętane.
 • Ikona składu pociągu
  Jeżeli klikniesz na ikonę wybranego przez Ciebie pociągu, wówczas zostanie Tobie zaprezentowana cała trasa przebiegu pociągu wraz z występującymi na trasie przebiegu pociągu utrudnieniami. Natomiast po najechaniu kursorem na ikonę pociągu otrzymasz, w okienku nad ikoną, komplet podstawowych informacji o pociągu. Po kliknięciu na przycisk szczegóły połączenia zostaniesz przekierowany do odpowiedniej zakładki. Jeśli chcesz na mapie obserwować tylko pociąg z zaznaczoną trasą, kliknij na przycisk Wskaż pociąg, natomiast po kliknięciu na przycisk Odśwież, wrócisz do poprzedniej wersji.
 • Przyciski na mapie
  Korzystając z dostępnych na mapie przycisków, możesz zaprezentować Utrudnienia związane z wprowadzoną komunikacją zastępczą, bądź utrudnienia związane z ograniczeniami związanymi z warunkami pogodowymi na obszarze kraju bądź wybranego województwa, w zależności od Twojego wyboru.

Plakatowy rozkład jazdy pociągów - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Nazwy stacji
  Stacje podpowiadają się według metody kontekstowego wyszukiwania. Lista stacji zostaje zaprezentowana po wpisaniu pierwszego znaku i jest zawężana po kolejnych wprowadzonych znakach. Jeżeli wybierasz stację z przypisanym znakiem graficznym trójkąta, oznacza to, że jest to przystanek osobowy tylko na żądanie. W przypadku korzystania z portalu za pomocą klawiatury, można poruszać się po liście wyszukanych stacji używając strzałek góra/dół. Korzystając z przycisku Enter, można zatwierdzić wybór danej stacji.
 • Przystanek osobowy na żądanie
  Są to stacje oznaczone znakiem graficznym trójkąta. Na takim przystanku osobowym, aby wsiąść do pociągu, należy oczekiwać na pociąg w miejscu widocznym dla maszynisty. Aby wysiąść na takim przystanku osobowym, należy poinformować obsługę pociągu.
 • Plakat z tłem lub bez tła
  Każdy plakat typu ODJAZDY możesz pobrać w dwóch wersjach - z tłem (dane wyświetlane są w sposób analogiczny jak na stacjach, tzn. na żółtym tle) lub bez tła (dane wyświetlane są na białym ekranie). Plakaty typu PRZYJAZDY przedstawiane są tylko w wersji bez tła.
 • Zmiana rozkładu jazdy
  Zmiany w rozkładzie jazdy udostępniamy najpóźniej 21 dni przed uruchomieniem nowego rozkładu jazdy. Ewentualne ich uaktualnienia są publikowane na stronie raz na tydzień.
 • Nie możesz pobrać plakatu
  Jeżeli po wybraniu plakatu dla wybranej stacji ten nie zostaje wczytany, sprawdź w ustawieniach przeglądarki czy zezwalasz na wyskakujące okienka.

Sieciowy rozkład jazdy pociągów - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Nazwy stacji
  Stacje podpowiadają się według metody kontekstowego wyszukiwania. Lista stacji zostaje zaprezentowana po wpisaniu pierwszego znaku i jest zawężana po kolejnych wprowadzonych znakach. Jeżeli wybierasz stację z przypisanym znakiem graficznym trójkąta, oznacza to, że jest to przystanek osobowy tylko na żądanie. W przypadku korzystania z portalu za pomocą klawiatury, można poruszać się po liście wyszukanych stacji używając strzałek góra/dół. Korzystając z przycisku Enter, można zatwierdzić wybór danej stacji.
 • Numer tablicy
  Jeżeli nie znasz dokładnego numeru tablicy, dla której chcesz pobrać rozkład, możesz skorzystać z rozwijanej listy podpowiedzi. Lista ta zostaje przez system wyświetlona po wpisaniu pierwszej cyfry i jest odpowiednio zawężana po wprowadzeniu każdej kolejnej. Pamiętaj, że numery tablic mogą zaczynać się od litery lub mieć literę za numerem tablicy. Duże litery przed numer tablicy oznaczają połączenia: M - międzynarodowe, B- bezpośrednie, P – pendolino, A – aglomeracyjne. Małe litery na końcu numeru tablicy oznaczają warianty alternatywne bądź uszczegółowienie odcinka tablicy bez literki.
 • Numer linii
  Jeżeli nie znasz dokładnego numeru linii, dla której chcesz pobrać rozkład, możesz skorzystać z rozwijanej listy podpowiedzi. Lista ta zostaje przez system wyświetlona po wpisaniu pierwszej cyfry i jest odpowiednio zawężana po wprowadzeniu każdej kolejnej.
 • Zmiana rozkładu jazdy
  Zmiany w rozkładzie jazdy udostępniamy najpóźniej 21 dni przed uruchomieniem nowego rozkładu jazdy. Ewentualne ich uaktualnienia są publikowane na stronie raz na tydzień.

Znajdź pociąg - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Na stacji
  Stacje podpowiadają się według metody kontekstowego wyszukiwania. Lista stacji zostaje zaprezentowana po wpisaniu pierwszego znaku i jest zawężana po kolejnych wprowadzonych znakach. Jeżeli wybierasz stację z przypisanym znakiem graficznym trójkąta, oznacza to, że jest to przystanek osobowy tylko na żądanie. W przypadku korzystania z portalu za pomocą klawiatury, można poruszać się po liście wyszukanych stacji używając strzałek góra/dół. Korzystając z przycisku Enter, można zatwierdzić wybór danej stacji.
 • Przystanek osobowy na żądanie
  Są to stacje oznaczone znakiem graficznym trójkąta. Na takim przystanku osobowym, aby wsiąść do pociągu, należy oczekiwać na pociąg w miejscu widocznym dla maszynisty. Aby wysiąść na takim przystanku osobowym, należy poinformować obsługę pociągu.
 • Po numerze
  Pociąg możesz zaprezentować po wpisaniu jego numeru. Numery pociągów podpowiadane są po wpisaniu pierwszej cyfry i odpowiednio zmieniane po wpisaniu kolejnych cyfr. Po wybraniu numeru pociągu zostaje zaprezentowana jego relacja, a po kliknięciu na strzałkę zostają zaprezentowane Szczegóły połączenia.

Katalog stacji - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Nazwy stacji
  Stacje podpowiadają się według metody kontekstowego wyszukiwania. Lista stacji zostaje zaprezentowana po wpisaniu pierwszego znaku i jest zawężana po kolejnych wprowadzonych znakach. Jeżeli wybierasz stację z przypisanym znakiem graficznym trójkąta, oznacza to, że jest to przystanek osobowy tylko na żądanie. W przypadku korzystania z portalu za pomocą klawiatury, można poruszać się po liście wyszukanych stacji używając strzałek góra/dół. Korzystając z przycisku Enter, można zatwierdzić wybór danej stacji.
 • Przystanek osobowy na żądanie
  Są to stacje oznaczone znakiem graficznym trójkąta. Na takim przystanku osobowym, aby wsiąść do pociągu, należy oczekiwać na pociąg w miejscu widocznym dla maszynisty. Aby wysiąść na takim przystanku osobowym, należy poinformować obsługę pociągu.
 • Ikona wózka inwalidzkiego
  Po kliknięciu w ikonę wózka inwalidzkiego wyświetlone zostanie okno zawierające dane dotyczące Udogodnień dla niepełnosprawnych. Dane te opisują istniejąca infrastrukturę ułatwiającą dostęp do poszczególnych peronów, np. obecność wind i ramp pochyłych. W razie wystąpienia awarii któregoś z elementu infrastruktury, wyświetlana jest stosowna informacja wraz z przewidywanymi datami usunięcia awarii.
 • Wykaz relacji powiązanych
  Po kliknięciu na strzałkę przy wybranej stacji bądź po wyborze stacji zostaje zaprezentowana lista relacji z wybraną stacją. Lista relacji nie bierze pod uwagę kierunku, w którym dany pociąg zmierza, dlatego należy zwrócić uwagę nie tylko na godzinę odjazdu, ale również relację. Kliknięcie w strzałkę w sekcji danego pociągu spowoduje przejście do strony Szczegółów danego połączenia.

Katalog połączeń - Następny element przedstawia listę zagadnień dostępnych dla tego działu. Użyj strzałek góra, dół, by przejść do kolejnych zagadnień. Cała treść zagadnienia zostanie odczytana bez potrzeby wciskania przycisku enter i zwijania/rozwijania treści poradnika.

 • Relacje
  Po wybraniu danego przewoźnika prezentowana jest lista wszystkich relacji, w których kursują pociągi danego Przewoźnika. Chcąc ograniczyć listę relacji do tych, które zawierają w sobie interesującą Cię stacje, wypełnij pole „Stacja na trasie”.
 • Trasa/trasy
  Wybierając z listy relacji interesująca się relację, przejdziesz do ekranu prezentującego wszystkie trasy, na których kursują pociągi w ramach wybranej relacji. Ekran ten umożliwia przejście do wyników wyszukiwania pociągów danego przewoźnika na danej relacji. Wyszukiwanie przeprowadzane jest dla aktualnej daty i godziny, z ograniczeniem jedynie do wybranego przewoźnika. Przed przejściem do wyników wyszukiwania możesz zawęzić wyszukiwaną relację korzystając z pól wyboru stacji. Zmiany wyboru stacji możesz dokonać, korzystając z rozwijalnej listy stacji. Listy podpowiadają tylko te stacje, które znajdują się na wybranej trasie. Przycisk SZUKAJ zatwierdza Twój wybór i przechodzi na stronę wyszukiwarki połączeń.
Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego wybierz którąś z opcji dostępnych na końcu okna. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.