PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Portal Pasażera

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2019-05-09
Data ostatniej aktualizacji aplikacji mobilnej: 2022-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Zakładka „Mapa” będąca częścią ekranu „Szczegóły połączenia” (mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności).
Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby mogła być obsługiwana przez najszerszą grupę użytkowników.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby aplikacja działała możliwie dobrze w połączeniu z technologiami:
 • VoiceOver na platformie iOS,
 • TalkBack na platformie Android.
oraz innymi rozwiązaniami wspomagającymi dostęp (np. zoom). Dodatkowo aplikacja umożliwia użytkownikowi skalowanie rozmiaru czcionek użytych w aplikacji oraz wyświetlenie jej treści w trybie wysokiego kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji, zauważonych błędów lub propozycji zmian w serwisie, prosimy o kontakt poprzez adres pomoc-pdp@plk-sa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania udostępnienia informacji w formie alternatywnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Sposób kontaktu, o którym mowa powyżej, podlega zapisom „Informacji dla osób korespondujących poprzez e-mail”.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej i wskazanie miejsca w aplikacji, której ono dotyczy (opis czynności wykonanych w aplikacji oraz sposób kontaktu). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Powyższa korespondencja podlega zapisom „Informacji dla osób korespondujących poprzez e-mail”.

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, z tego też względu ograniczona jest możliwość zmian w architekturze budynku zwiększających dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków.
 1. W budynku są dwa czynne wejścia dla pracowników i gości od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów i platform dla wózków.
 2. W bezpośredniej bliskości budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Recepcje znajdują się po prawej stronie od wejść od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz przy recepcjach oraz dostęp do wind. Z wind osoby na wózkach mają bezpośredni dostęp do kondygnacji biurowych w segmentach oznaczonych jako A, B, D i E. Z uwagi na przesunięcie pomiędzy kondygnacjami segmentu C, a kondygnacjami segmentów oznaczonych jako A, B, D i E, dostęp do kondygnacji biurowych segmentu C bezpośrednio z wind jest utrudniony ze względu na schody.
 5. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie ochrony budynku.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W recepcji oraz w innych miejscach budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Jednocześnie informujemy, iż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualnie analizują możliwości poprawy dostępności budynku w obszarach nie podlegających ograniczeniom w związku ze statusem obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków.

Aplikacje Mobilne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępnia aplikację mobilną Portal Pasażera:oraz na stronach sklepów:
Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego wybierz którąś z opcji dostępnych na końcu okna. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.