Informacja - Ta karta prezentuje graficzny schemat trasy pociągu. Po najechaniu myszką na daną stację (kulkę) możesz sprawdzić dodatkowe informacje takie jak: czas ewentualnego opóźniania, numer wjazdowy i wyjazdowy oraz listę usług w pociągu. Szczegóły połączenia uwzględniają nie tylko rozkładowe, ale również zrealizowane oraz prognozowane w odniesieniu do godziny wyszukiwania czasy przyjazdów i odjazdów z danych stacji. Pamiętaj, prezentowane minuty opóźnienia i prognozy przyjazdu/odjazdu ze stacji/przystanku są minutami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie. W związku z tym, zawsze należy śledzić informacje podawane na stacjach/przystankach. Prezentowana lista usług dla połączenia powstaje na podstawie informacji dostarczonych przez przewoźnika. Zestaw usług dostępnych na trasie może ulec zmianie. Prezentowana informacja o skomunikowaniu określa maksymalny czas, który dany pociąg może oczekiwać na pociąg, z którym jest skomunikowany. Należy pamiętać, że czas oczekiwania jeżeli jest podany, określa jedynie maksymalną wartość oczekiwania i nie jest on obligatoryjny. O zamiarze przesiadki ze spóźnionego pociągu, zawsze poinformuj drużynę konduktorską. Długość trasy - obejmuje trasę w granicach Polski oraz odcinek do pierwszej stacji poza granicą. Kliknij w przycisk „wróć” w lewym górnym rogu, aby cofnąć się do widoku listy połączeń. Uwaga! Śledź zapowiedzi peronowe na stacjach i przystankach. Podane perony i tory są planowanymi miejscami zatrzymania pociągu i mogą one ulec zmianie w zależności od sytuacji ruchowej na danej stacji/przystanku. W szczególnych przypadkach peron i tor przyjazdowy może być inny niż peron i tor odjazdowy.
 
Trasa pociągu

Peron 3 Tor 6

PR POLREGIO S.A. 66416 (R)

Stacja 1

Wrocław Główny

Odjazd Planowy: 05:38

Peron: 3 Tor: 6

Nr wyjazdowy: 66416

Usługi: jednostki elektryczne, 2 klasa, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona

Peron 1 Tor 2

Stacja 2

Wrocław Brochów

Przyjazd Planowy: 05:42

Peron: 1 Tor: 2

Odjazd Planowy: 05:43

Peron: 1 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 5,3 km
Łączny czas: 0h:04min

Peron 1 Tor 2

Stacja 3

Święta Katarzyna

Przyjazd Planowy: 05:46

Peron: 1 Tor: 2

Odjazd Planowy: 05:47

Peron: 1 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 10,1 km
Łączny czas: 0h:08min

Peron 2 Tor 2

Stacja 4

Zębice Wrocławskie

Przyjazd Planowy: 05:49

Peron: 2 Tor: 2

Odjazd Planowy: 05:50

Peron: 2 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 13,8 km
Łączny czas: 0h:11min

Peron 2 Tor 2

Stacja 5

Lizawice

Przyjazd Planowy: 05:53

Peron: 2 Tor: 2

Odjazd Planowy: 05:54

Peron: 2 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 19,2 km
Łączny czas: 0h:15min

Peron 2 Tor 4

Stacja 6

Oława

Przyjazd Planowy: 05:59

Peron: 2 Tor: 4

Odjazd Planowy: 06:07

Peron: 2 Tor: 4

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 26,5 km
Łączny czas: 0h:21min

Peron 2 Tor 2

Stacja 7

Lipki

Przyjazd Planowy: 06:12

Peron: 2 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:12

Peron: 2 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 33,0 km
Łączny czas: 0h:34min

Peron 1 Tor 2

Stacja 8

Brzeg

Przyjazd Planowy: 06:18

Peron: 1 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:20

Peron: 1 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 41,6 km
Łączny czas: 0h:40min

Peron 2 Tor 2

Stacja 9

Łosiów

Przyjazd Planowy: 06:26

Peron: 2 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:26

Peron: 2 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 51,0 km
Łączny czas: 0h:48min

Peron 1 Tor 2

Stacja 10

Lewin Brzeski

Przyjazd Planowy: 06:30

Peron: 1 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:31

Peron: 1 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 56,7 km
Łączny czas: 0h:52min

Peron 2 Tor 2

Stacja 11

Przecza

Przyjazd Planowy: 06:34

Peron: 2 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:34

Peron: 2 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 61,2 km
Łączny czas: 0h:56min

Peron 1 Tor 2

Stacja 12

Dąbrowa Niemodlińska

Przyjazd Planowy: 06:39

Peron: 1 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:40

Peron: 1 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 68,7 km
Łączny czas: 1h:01min

Peron 1 Tor 2

Stacja 13

Chróścina Opolska

Przyjazd Planowy: 06:43

Peron: 1 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:44

Peron: 1 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 74,0 km
Łączny czas: 1h:05min

Peron 2 Tor 2

Stacja 14

Opole Zachodnie

Przyjazd Planowy: 06:49

Peron: 2 Tor: 2

Odjazd Planowy: 06:49

Peron: 2 Tor: 2

Nr wyjazdowy: 66416

Łączny dystans: 79,7 km
Łączny czas: 1h:11min

Peron 5 Tor 6

Stacja 15

Opole Główne

Przyjazd Planowy: 06:54

Peron: 5 Tor: 6

Nr wjazdowy: 66416

Łączny dystans: 81,7 km
Łączny czas: 1h:16min

Informacje o trasie pociągu

Długość całej trasy

81,7 km

Czas podróży

1h:16min

Liczba przesiadek

Bezpośrednie

Legenda

  • Niebieski okrąg bez wypełnienia

    Planowa stacja pociągu

Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego wybierz którąś z opcji dostępnych na końcu okna. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Informacja - Wybierz system sprzedaży osobny dla każdego Przewoźnika lub wspólny bilet.
Jeśli zaznaczysz „osobno” - system zaprezentuje podział trasy dostosowany do sprzedaży biletów w systemach poszczególnych Przewoźników. Zasady grupowania pociągów, przesiadek oraz ograniczenia czasowe zostaną uwzględnione zgodnie z wytycznymi poszczególnych systemów.
Jeśli zaznaczysz „Wspólny Bilet” - system zaprezentuje podział trasy dostosowany do sprzedaży biletów w systemie „Wspólny Bilet”. Pociągi Przewoźników będą grupowane, jeśli są objęte usługą wspólnego biletu. Zasady grupowania pociągów, przesiadek oraz ograniczenia czasowe będą zgodne z wytycznymi systemu „Wspólny Bilet”.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.


Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.

Legenda

Pociąg dotrze na stację zgodnie z planem, opóźnienie do 5 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem 5-15 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem powyżej 15 minut

Rodzaje pociągów na mapie

Szybki
Dalekobieżny
Lokalny
Aglomeracyjny