Informacja - Ta karta prezentuje graficzny schemat trasy pociągu. Po najechaniu myszką na daną stację (kulkę) możesz sprawdzić dodatkowe informacje takie jak: czas ewentualnego opóźniania, numer wjazdowy i wyjazdowy oraz listę usług w pociągu. Szczegóły połączenia uwzględniają nie tylko rozkładowe, ale również zrealizowane oraz prognozowane w odniesieniu do godziny wyszukiwania czasy przyjazdów i odjazdów z danych stacji. Pamiętaj, prezentowane minuty opóźnienia i prognozy przyjazdu/odjazdu ze stacji/przystanku są minutami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie. W związku z tym, zawsze należy śledzić informacje podawane na stacjach/przystankach. Prezentowana lista usług dla połączenia powstaje na podstawie informacji dostarczonych przez przewoźnika. Zestaw usług dostępnych na trasie może ulec zmianie. Prezentowana informacja o skomunikowaniu określa maksymalny czas, który dany pociąg może oczekiwać na pociąg, z którym jest skomunikowany. Należy pamiętać, że czas oczekiwania jeżeli jest podany, określa jedynie maksymalną wartość oczekiwania i nie jest on obligatoryjny. O zamiarze przesiadki ze spóźnionego pociągu, zawsze poinformuj drużynę konduktorską. Długość trasy - obejmuje trasę w granicach Polski oraz odcinek do pierwszej stacji poza granicą. Kliknij w przycisk „wróć” w lewym górnym rogu, aby cofnąć się do widoku listy połączeń. Uwaga! Śledź zapowiedzi peronowe na stacjach i przystankach. Podane perony i tory są planowanymi miejscami zatrzymania pociągu i mogą one ulec zmianie w zależności od sytuacji ruchowej na danej stacji/przystanku. W szczególnych przypadkach peron i tor przyjazdowy może być inny niż peron i tor odjazdowy.
 
Trasa pociągu

Peron 3 Tor 8z

PR POLREGIO S.A. 67235 (R)

Stacja 1

Węgliniec

Odjazd Planowy: 22:58

Peron: 3 Tor: 8z

Nr wyjazdowy: 67235

Usługi: autobus szynowy, wagon z miejscami dla osób na wózkach - bez windy/rampy, 2 klasa, klimatyzacja, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona

Peron 1 Tor 1

Stacja 2

Stary Węgliniec

Przyjazd Planowy: 23:02

Peron: 1 Tor: 1

Odjazd Planowy: 23:03

Peron: 1 Tor: 1

Nr wyjazdowy: 67235

Łączny dystans: 3,0 km
Łączny czas: 0h:04min

Peron 1 Tor 1

Stacja 3

Jagodzin

Przyjazd Planowy: 23:10

Peron: 1 Tor: 1

Odjazd Planowy: 23:11

Peron: 1 Tor: 1

Nr wyjazdowy: 67235

Łączny dystans: 8,8 km
Łączny czas: 0h:12min

Peron 2 Tor 1

Stacja 4

Ruszów

Przyjazd Planowy: 23:18

Peron: 2 Tor: 1

Odjazd Planowy: 23:18

Peron: 2 Tor: 1

Nr wyjazdowy: 67235

Łączny dystans: 13,8 km
Łączny czas: 0h:20min

Peron 1 Tor 1

Stacja 5

Iłowa Żagańska

Przyjazd Planowy: 23:32

Peron: 1 Tor: 1

Odjazd Planowy: 23:32

Peron: 1 Tor: 1

Nr wyjazdowy: 67235

Łączny dystans: 25,1 km
Łączny czas: 0h:34min

Peron 1 Tor 1

Stacja 6

Konin Żagański

Przyjazd Planowy: 23:37

Peron: 1 Tor: 1

Odjazd Planowy: 23:38

Peron: 1 Tor: 1

Nr wyjazdowy: 67235

Łączny dystans: 30,0 km
Łączny czas: 0h:39min

Peron 4 Tor 3

Stacja 7

Jankowa Żagańska

Przyjazd Planowy: 23:41

Peron: 4 Tor: 3

Odjazd Planowy: 23:42

Peron: 4 Tor: 3

Nr wyjazdowy: 67234

Łączny dystans: 32,5 km
Łączny czas: 0h:43min

Peron 5 Tor 22

Stacja 8

Żagań

Przyjazd Planowy: 23:55

Peron: 5 Tor: 22

Nr wjazdowy: 67234

Łączny dystans: 43,6 km
Łączny czas: 0h:57min

Informacje o trasie pociągu

Długość całej trasy

43,6 km

Czas podróży

0h:57min

Liczba przesiadek

Bezpośrednie

Legenda

  • Niebieski okrąg bez wypełnienia

    Planowa stacja pociągu

Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego wybierz którąś z opcji dostępnych na końcu okna. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Informacja - Wybierz system sprzedaży osobny dla każdego Przewoźnika lub wspólny bilet.
Jeśli zaznaczysz „osobno” - system zaprezentuje podział trasy dostosowany do sprzedaży biletów w systemach poszczególnych Przewoźników. Zasady grupowania pociągów, przesiadek oraz ograniczenia czasowe zostaną uwzględnione zgodnie z wytycznymi poszczególnych systemów.
Jeśli zaznaczysz „Wspólny Bilet” - system zaprezentuje podział trasy dostosowany do sprzedaży biletów w systemie „Wspólny Bilet”. Pociągi Przewoźników będą grupowane, jeśli są objęte usługą wspólnego biletu. Zasady grupowania pociągów, przesiadek oraz ograniczenia czasowe będą zgodne z wytycznymi systemu „Wspólny Bilet”.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.


Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.

Legenda

Pociąg dotrze na stację zgodnie z planem, opóźnienie do 5 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem 5-15 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem powyżej 15 minut

Rodzaje pociągów na mapie

Szybki
Dalekobieżny
Lokalny
Aglomeracyjny