Informacja - Ta karta prezentuje graficzny schemat trasy pociągu. Po najechaniu myszką na daną stację (kulkę) możesz sprawdzić dodatkowe informacje takie jak: czas ewentualnego opóźniania, numer wjazdowy i wyjazdowy oraz listę usług w pociągu. Szczegóły połączenia uwzględniają nie tylko rozkładowe, ale również zrealizowane oraz prognozowane w odniesieniu do godziny wyszukiwania czasy przyjazdów i odjazdów z danych stacji. Prezentowana lista usług dla połączenia powstaje na podstawie informacji dostarczonych przez przewoźnika. Zestaw usług dostępnych na trasie może ulec zmianie. Prezentowana informacja o skomunikowaniu określa maksymalny czas, który dany pociąg może oczekiwać na pociąg, z którym jest skomunikowany. Należy pamiętać, że czas oczekiwania jeżeli jest podany, określa jedynie maksymalną wartość oczekiwania i nie jest on obligatoryjny. O zamiarze przesiadki ze spóźnionego pociągu, zawsze poinformuj drużynę konduktorską. Kliknij w przycisk „wróć” w lewym górnym rogu, aby cofnąć się do widoku listy połączeń. Uwaga! Śledź zapowiedzi peronowe na stacjach i przystankach. Podane perony i tory są planowanymi miejscami zatrzymania pociągu i mogą one ulec zmianie w zależności od sytuacji ruchowej na danej stacji/przystanku. W szczególnych przypadkach peron i tor przyjazdowy może być inny niż peron i tor odjazdowy.
 
Trasa pociągu

Peron IV Tor 10

PR POLREGIO sp. z o.o. 43802

Stacja 1

Odjazd Planowy: 10:45

Peron: IV Tor: 10

Nr wyjazdowy: 43802

Usługi: biletomat w pociągu, jednostki elektryczne, wagon z miejscami dla osób na wózkach - bez windy/rampy, klimatyzacja, tylko 2 klasa, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona

Peron II Tor 4

Stacja 2

Katowice Zawodzie

Przyjazd Planowy: 10:48

Peron: II Tor: 4

Odjazd Planowy: 10:49

Peron: II Tor: 4

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 2,7 km
Łączny czas: 0h:03min

Peron II Tor 2

Stacja 3

Katowice Szopienice Południowe

Przyjazd Planowy: 10:51

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 10:52

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 5,5 km
Łączny czas: 0h:06min

Peron III Tor 2

Stacja 4

Mysłowice

Przyjazd Planowy: 10:58

Peron: III Tor: 2

Odjazd Planowy: 10:58

Peron: III Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 10,0 km
Łączny czas: 0h:13min

Peron II Tor 1

Stacja 5

Jaworzno Szczakowa

Przyjazd Planowy: 11:08

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 11:11

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 22,4 km
Łączny czas: 0h:23min

Peron I Tor 1

Stacja 6

Jaworzno Ciężkowice

Przyjazd Planowy: 11:15

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 11:16

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 27,5 km
Łączny czas: 0h:30min

Peron I Tor 1

Stacja 7

Balin

Przyjazd Planowy: 11:19

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 11:20

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 32,7 km
Łączny czas: 0h:34min

Peron III Tor 7

Stacja 8

Trzebinia

Przyjazd Planowy: 11:30

Peron: III Tor: 7

Odjazd Planowy: 11:33

Peron: III Tor: 7

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 38,3 km
Łączny czas: 0h:45min

Peron II Tor 2

Stacja 9

Dulowa

Przyjazd Planowy: 11:42

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 11:45

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 43,4 km
Łączny czas: 0h:57min

Peron I Tor 1

Stacja 10

Wola Filipowska

Przyjazd Planowy: 11:53

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 11:53

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 47,7 km
Łączny czas: 1h:08min

Peron II Tor 1

Stacja 11

Krzeszowice

Przyjazd Planowy: 12:00

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:03

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 51,7 km
Łączny czas: 1h:15min

Peron I Tor 1

Stacja 12

Rudawa

Przyjazd Planowy: 12:09

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:10

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 58,3 km
Łączny czas: 1h:24min

Peron I Tor 1

Stacja 13

Zabierzów

Przyjazd Planowy: 12:14

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:14

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 64,1 km
Łączny czas: 1h:29min

Peron I Tor 1

Stacja 14

Kraków Business Park

Przyjazd Planowy: 12:16

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:17

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 66,4 km
Łączny czas: 1h:31min

Peron I Tor 1

Stacja 15

Kraków Mydlniki Wapiennik

Przyjazd Planowy: 12:19

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:19

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 68,6 km
Łączny czas: 1h:34min

Peron I Tor 1

Stacja 16

Kraków Mydlniki

Przyjazd Planowy: 12:21

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:21

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 69,9 km
Łączny czas: 1h:36min

Peron I Tor 1

Stacja 17

Kraków Bronowice

Przyjazd Planowy: 12:24

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:24

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 72,4 km
Łączny czas: 1h:39min

Peron I Tor 1

Stacja 18

Kraków Łobzów

Przyjazd Planowy: 12:26

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:27

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 74,2 km
Łączny czas: 1h:41min

Peron V Tor 12

Stacja 19

Kraków Główny

Przyjazd Planowy: 12:32

Peron: V Tor: 12

Odjazd Planowy: 12:48

Peron: V Tor: 12

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 77,1 km
Łączny czas: 1h:47min

Peron II Tor 2

Stacja 20

Kraków Batowice

Przyjazd Planowy: 12:53

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 12:55

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 83,3 km
Łączny czas: 2h:08min

Peron I Tor 1

Stacja 21

Kraków Lubocza

Przyjazd Planowy: 13:01

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:02

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 89,7 km
Łączny czas: 2h:16min

Peron I Tor 8

Stacja 22

Kraków Nowa Huta

Przyjazd Planowy: 13:06

Peron: I Tor: 8

Odjazd Planowy: 13:07

Peron: I Tor: 8

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 93,6 km
Łączny czas: 2h:21min

Peron II Tor 4

Stacja 23

Podłęże

Przyjazd Planowy: 13:24

Peron: II Tor: 4

Odjazd Planowy: 13:24

Peron: II Tor: 4

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 105,8 km
Łączny czas: 2h:39min

Peron I Tor 1

Stacja 24

Staniątki

Przyjazd Planowy: 13:27

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:27

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 108,6 km
Łączny czas: 2h:42min

Peron I Tor 1

Stacja 25

Szarów

Przyjazd Planowy: 13:30

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:30

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 112,2 km
Łączny czas: 2h:45min

Peron I Tor 1

Stacja 26

Kłaj

Przyjazd Planowy: 13:33

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:33

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 115,5 km
Łączny czas: 2h:48min

Peron I Tor 1

Stacja 27

Stanisławice

Przyjazd Planowy: 13:36

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:37

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 119,5 km
Łączny czas: 2h:51min

Peron I Tor 1

Stacja 28

Cikowice

Przyjazd Planowy: 13:39

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:39

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 121,6 km
Łączny czas: 2h:54min

Peron II Tor 1

Stacja 29

Bochnia

Przyjazd Planowy: 13:42

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:43

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 125,4 km
Łączny czas: 2h:57min

Peron I Tor 1

Stacja 30

Rzezawa

Przyjazd Planowy: 13:47

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:47

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 131,4 km
Łączny czas: 3h:02min

Peron I Tor 1

Stacja 31

Jasień Brzeski

Przyjazd Planowy: 13:50

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:50

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 134,5 km
Łączny czas: 3h:05min

Peron I Tor 1

Stacja 32

Brzesko Okocim

Przyjazd Planowy: 13:53

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:54

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 138,3 km
Łączny czas: 3h:08min

Peron I Tor 1

Stacja 33

Sterkowiec

Przyjazd Planowy: 13:57

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:58

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 143,5 km
Łączny czas: 3h:12min

Peron I Tor 1

Stacja 34

Biadoliny

Przyjazd Planowy: 14:01

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:01

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 147,6 km
Łączny czas: 3h:16min

Peron I Tor 3

Stacja 35

Bogumiłowice

Przyjazd Planowy: 14:08

Peron: I Tor: 3

Odjazd Planowy: 14:08

Peron: I Tor: 3

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 157,3 km
Łączny czas: 3h:23min

Peron I Tor 3

Stacja 36

Tarnów Mościce

Przyjazd Planowy: 14:12

Peron: I Tor: 3

Odjazd Planowy: 14:13

Peron: I Tor: 3

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 161,3 km
Łączny czas: 3h:27min

Peron II Tor 1

Stacja 37

Tarnów

Przyjazd Planowy: 14:16

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:32

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 164,8 km
Łączny czas: 3h:31min

Peron I Tor 1

Stacja 38

Wola Rzędzińska

Przyjazd Planowy: 14:37

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:37

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 172,8 km
Łączny czas: 3h:52min

Peron I Tor 1

Stacja 39

Wałki

Przyjazd Planowy: 14:41

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:41

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 178,2 km
Łączny czas: 3h:56min

Peron I Tor 1

Stacja 40

Czarna Tarnowska

Przyjazd Planowy: 14:46

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:47

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 186,2 km
Łączny czas: 4h:01min

Peron I Tor 1

Stacja 41

Grabiny

Przyjazd Planowy: 14:51

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:51

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 192,6 km
Łączny czas: 4h:06min

Peron I Tor 3

Stacja 42

Dębica

Przyjazd Planowy: 14:55

Peron: I Tor: 3

Odjazd Planowy: 15:15

Peron: I Tor: 3

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 198,0 km
Łączny czas: 4h:10min

Peron I Tor 1

Stacja 43

Dębica Wschodnia

Przyjazd Planowy: 15:17

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:18

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 201,3 km
Łączny czas: 4h:32min

Peron I Tor 1

Stacja 44

Lubzina

Przyjazd Planowy: 15:22

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:22

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 207,2 km
Łączny czas: 4h:37min

Peron I Tor 1

Stacja 45

Ropczyce

Przyjazd Planowy: 15:25

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:26

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 211,1 km
Łączny czas: 4h:40min

Peron I Tor 1

Stacja 46

Ropczyce Witkowice

Przyjazd Planowy: 15:28

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:29

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 214,3 km
Łączny czas: 4h:43min

Peron I Tor 1

Stacja 47

Sędziszów Małopolski

Przyjazd Planowy: 15:32

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:33

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 219,2 km
Łączny czas: 4h:47min

Peron I Tor 1

Stacja 48

Będziemyśl

Przyjazd Planowy: 15:37

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:38

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 225,3 km
Łączny czas: 4h:52min

Peron I Tor 1

Stacja 49

Trzciana

Przyjazd Planowy: 15:41

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:42

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 230,7 km
Łączny czas: 4h:56min

Peron I Tor 1

Stacja 50

Świlcza

Przyjazd Planowy: 15:45

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:45

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 234,8 km
Łączny czas: 5h:00min

Peron I Tor 1

Stacja 51

Rudna Wielka

Przyjazd Planowy: 15:48

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:48

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 237,7 km
Łączny czas: 5h:03min

Peron II Tor 41

Stacja 52

Rzeszów Zachodni

Przyjazd Planowy: 15:52

Peron: II Tor: 41

Odjazd Planowy: 15:52

Peron: II Tor: 41

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 243,2 km
Łączny czas: 5h:07min

Peron II Tor 1

Stacja 53

Rzeszów Główny

Przyjazd Planowy: 15:56

Peron: II Tor: 1

Nr wjazdowy: 43803

Łączny dystans: 244,9 km
Łączny czas: 5h:11min

Informacje o trasie pociągu

Długość całej trasy

244,9 km

Czas podróży

5h:11min

Liczba przesiadek

Bezpośrednie

Legenda

  • Niebieski okrąg bez wypełnienia

    Planowa stacja pociągu

Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.


Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.

Legenda

Pociąg dotrze na stację zgodnie z planem, opóźnienie do 5 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem 5-15 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem powyżej 15 minut

Rodzaje pociągów na mapie

Szybki
Dalekobieżny
Lokalny
Aglomeracyjny