Informacja - Ta karta prezentuje graficzny schemat trasy pociągu. Po najechaniu myszką na daną stację (kulkę) możesz sprawdzić dodatkowe informacje takie jak: czas ewentualnego opóźniania, numer wjazdowy i wyjazdowy oraz listę usług w pociągu. Szczegóły połączenia uwzględniają nie tylko rozkładowe, ale również zrealizowane oraz prognozowane w odniesieniu do godziny wyszukiwania czasy przyjazdów i odjazdów z danych stacji. Prezentowana lista usług dla połączenia powstaje na podstawie informacji dostarczonych przez przewoźnika. Zestaw usług dostępnych na trasie może ulec zmianie. Kliknij w przycisk „wróć” w lewym górnym rogu, aby cofnąć się do widoku listy połączeń. Uwaga! Śledź zapowiedzi peronowe na stacjach i przystankach. Podane perony i tory są planowanymi miejscami zatrzymania pociągu i mogą one ulec zmianie w zależności od sytuacji ruchowej na danej stacji/przystanku. W szczególnych przypadkach peron i tor przyjazdowy może być inny niż peron i tor odjazdowy.
 
Trasa pociągu

Peron IV Tor 10

PR "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. 43802

Stacja 1

Odjazd Planowy: 10:29

Peron: IV Tor: 10

Nr wyjazdowy: 43802

Usługi: jednostki elektryczne, tylko 2 klasa, możliwość przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona

Peron II Tor 4

Stacja 2

Katowice Zawodzie

Przyjazd Planowy: 10:32

Peron: II Tor: 4

Odjazd Planowy: 10:33

Peron: II Tor: 4

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 2,7 km
Łączny czas: 0h:03min

Peron II Tor 2

Stacja 3

Katowice Szopienice Południowe

Przyjazd Planowy: 10:36

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 10:36

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 5,5 km
Łączny czas: 0h:07min

Peron III Tor 2

Stacja 4

Mysłowice

Przyjazd Planowy: 10:44

Peron: III Tor: 2

Odjazd Planowy: 10:45

Peron: III Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 10,0 km
Łączny czas: 0h:15min

Peron II Tor 1

Stacja 5

Jaworzno Szczakowa

Przyjazd Planowy: 10:57

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 11:00

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 22,4 km
Łączny czas: 0h:28min

Peron II Tor 2

Stacja 6

Jaworzno Ciężkowice

Przyjazd Planowy: 11:09

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 11:10

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 27,5 km
Łączny czas: 0h:40min

Peron II Tor 2

Stacja 7

Balin

Przyjazd Planowy: 11:17

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 11:17

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 32,7 km
Łączny czas: 0h:48min

Peron II Tor 1

Stacja 8

Trzebinia

Przyjazd Planowy: 11:31

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 11:32

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 38,3 km
Łączny czas: 1h:02min

Peron I Tor 1

Stacja 9

Dulowa

Przyjazd Planowy: 11:41

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 11:43

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 43,4 km
Łączny czas: 1h:12min

Peron II Tor 2

Stacja 10

Wola Filipowska

Przyjazd Planowy: 11:49

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 11:50

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 47,7 km
Łączny czas: 1h:20min

Peron III Tor 5

Stacja 11

Krzeszowice

Przyjazd Planowy: 11:56

Peron: III Tor: 5

Odjazd Planowy: 12:08

Peron: III Tor: 5

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 51,7 km
Łączny czas: 1h:27min

Peron I Tor 1

Stacja 12

Rudawa

Przyjazd Planowy: 12:15

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:16

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 58,3 km
Łączny czas: 1h:46min

Peron I Tor 1

Stacja 13

Zabierzów

Przyjazd Planowy: 12:20

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:20

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 64,1 km
Łączny czas: 1h:51min

Peron I Tor 1

Stacja 14

Kraków Business Park

Przyjazd Planowy: 12:22

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:23

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 66,4 km
Łączny czas: 1h:53min

Peron I Tor 1

Stacja 15

Kraków Mydlniki Wapiennik

Przyjazd Planowy: 12:25

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 12:25

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 68,6 km
Łączny czas: 1h:56min

Peron II Tor 2

Stacja 16

Kraków Mydlniki

Przyjazd Planowy: 12:27

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 12:28

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 69,9 km
Łączny czas: 1h:58min

Peron II Tor 2

Stacja 17

Kraków Łobzów

Przyjazd Planowy: 12:34

Peron: II Tor: 2

Odjazd Planowy: 12:35

Peron: II Tor: 2

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 74,2 km
Łączny czas: 2h:05min

Peron V Tor 12

Stacja 18

Kraków Główny

Przyjazd Planowy: 12:40

Peron: V Tor: 12

Odjazd Planowy: 12:46

Peron: V Tor: 12

Nr wyjazdowy: 43802

Łączny dystans: 77,1 km
Łączny czas: 2h:11min

Peron I Tor 1

Stacja 19

Podłęże

Przyjazd Planowy: 13:17

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:17

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 105,8 km
Łączny czas: 2h:48min

Peron I Tor 1

Stacja 20

Staniątki

Przyjazd Planowy: 13:20

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:20

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 108,6 km
Łączny czas: 2h:51min

Peron I Tor 1

Stacja 21

Szarów

Przyjazd Planowy: 13:23

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:23

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 112,2 km
Łączny czas: 2h:54min

Peron I Tor 1

Stacja 22

Kłaj

Przyjazd Planowy: 13:26

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:26

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 115,5 km
Łączny czas: 2h:57min

Peron I Tor 1

Stacja 23

Stanisławice

Przyjazd Planowy: 13:29

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:30

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 119,5 km
Łączny czas: 3h:00min

Peron I Tor 1

Stacja 24

Cikowice

Przyjazd Planowy: 13:32

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:32

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 121,6 km
Łączny czas: 3h:03min

Peron II Tor 1

Stacja 25

Bochnia

Przyjazd Planowy: 13:35

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:36

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 125,4 km
Łączny czas: 3h:06min

Peron I Tor 1

Stacja 26

Rzezawa

Przyjazd Planowy: 13:40

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:40

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 131,4 km
Łączny czas: 3h:11min

Peron I Tor 1

Stacja 27

Jasień Brzeski

Przyjazd Planowy: 13:43

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:43

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 134,5 km
Łączny czas: 3h:14min

Peron I Tor 1

Stacja 28

Brzesko Okocim

Przyjazd Planowy: 13:46

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:47

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 138,3 km
Łączny czas: 3h:17min

Peron I Tor 1

Stacja 29

Sterkowiec

Przyjazd Planowy: 13:50

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:51

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 143,5 km
Łączny czas: 3h:21min

Peron I Tor 1

Stacja 30

Biadoliny

Przyjazd Planowy: 13:54

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 13:54

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 147,6 km
Łączny czas: 3h:25min

Peron I Tor 3

Stacja 31

Bogumiłowice

Przyjazd Planowy: 14:01

Peron: I Tor: 3

Odjazd Planowy: 14:09

Peron: I Tor: 3

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 157,3 km
Łączny czas: 3h:32min

Peron I Tor 3

Stacja 32

Tarnów Mościce

Przyjazd Planowy: 14:13

Peron: I Tor: 3

Odjazd Planowy: 14:13

Peron: I Tor: 3

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 161,3 km
Łączny czas: 3h:44min

Peron II Tor 1

Stacja 33

Tarnów

Przyjazd Planowy: 14:16

Peron: II Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:17

Peron: II Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 164,8 km
Łączny czas: 3h:47min

Peron I Tor 1

Stacja 34

Wola Rzędzińska

Przyjazd Planowy: 14:22

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:22

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 172,8 km
Łączny czas: 3h:53min

Peron I Tor 1

Stacja 35

Wałki

Przyjazd Planowy: 14:26

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:26

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 178,2 km
Łączny czas: 3h:57min

Peron I Tor 1

Stacja 36

Czarna Tarnowska

Przyjazd Planowy: 14:31

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:32

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 186,2 km
Łączny czas: 4h:02min

Peron I Tor 1

Stacja 37

Grabiny

Przyjazd Planowy: 14:36

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:37

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 192,6 km
Łączny czas: 4h:07min

Peron I Tor 1

Stacja 38

Dębica

Przyjazd Planowy: 14:41

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:47

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 198,0 km
Łączny czas: 4h:12min

Peron I Tor 1

Stacja 39

Dębica Wschodnia

Przyjazd Planowy: 14:49

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:50

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 201,3 km
Łączny czas: 4h:20min

Peron I Tor 1

Stacja 40

Lubzina

Przyjazd Planowy: 14:54

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:54

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 207,2 km
Łączny czas: 4h:25min

Peron I Tor 1

Stacja 41

Ropczyce

Przyjazd Planowy: 14:57

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 14:58

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 211,1 km
Łączny czas: 4h:28min

Peron I Tor 1

Stacja 42

Ropczyce Witkowice

Przyjazd Planowy: 15:00

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:01

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 214,3 km
Łączny czas: 4h:31min

Peron I Tor 1

Stacja 43

Sędziszów Małopolski

Przyjazd Planowy: 15:04

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:05

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 219,2 km
Łączny czas: 4h:35min

Peron I Tor 1

Stacja 44

Będziemyśl

Przyjazd Planowy: 15:09

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:10

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 225,3 km
Łączny czas: 4h:40min

Peron I Tor 1

Stacja 45

Trzciana

Przyjazd Planowy: 15:13

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:14

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 230,7 km
Łączny czas: 4h:44min

Peron I Tor 1

Stacja 46

Świlcza

Przyjazd Planowy: 15:17

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:17

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 234,8 km
Łączny czas: 4h:48min

Peron I Tor 1

Stacja 47

Rudna Wielka

Przyjazd Planowy: 15:20

Peron: I Tor: 1

Odjazd Planowy: 15:20

Peron: I Tor: 1

Nr wyjazdowy: 43803

Łączny dystans: 237,7 km
Łączny czas: 4h:51min

Peron III Tor 10

Stacja 48

Rzeszów Główny

Przyjazd Planowy: 15:27

Peron: III Tor: 10

Nr wjazdowy: 43803

Łączny dystans: 244,9 km
Łączny czas: 4h:58min

Informacje o trasie pociągu

Długość całej trasy

244,9 km

Czas podróży

4h:58min

Liczba przesiadek

Bezpośrednie

Legenda

  • Niebieski okrąg bez wypełnienia

    Planowa stacja pociągu

Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.


Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.

Legenda

Pociąg dotrze na stację zgodnie z planem, opóźnienie do 5 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem 5-15 minut
Pociąg dotrze na stację z opóźnieniem powyżej 15 minut

Rodzaje pociągów na mapie

Szybki
Dalekobieżny
Lokalny
Aglomeracyjny