TWÓJ PORTAL DO PODRÓŻY!

Na mapie

SPRAWDŹ NOWĄ WERSJĘ PORTALU: beta.portalpasazera.pl

Mapa prezentuje lokalizacje stacji i przystanków, utrudnienia, trasy przejazdów oraz pozycję pociągów pasażerskich.
Lokalizacja pociągu wyświetlana jest na podstawie kompleksowych i zintegrowanych źródeł danych o przejeździe pociągu.

Wyświetlanie pozycji pociągów na mapie ogranicza się do obszaru jednego województwa. Zmiana możliwa jest po wybraniu żądanego województwa z listy rozwijanej dostępnej nad oknem mapy.

Użytkownik może wyświetlić więcej informacji o obiektach (stacje, przystanki,utrudnienia, pociąg) wskazując kursorem na wybrany element.
Klikając na wybraną ikonkę pociągu, system wyświetli całą jego trasę przejazdu. Więcej informacji o połączeniu jest dostępne po wywołaniu bocznego panelu "Zarządzaj".

Odświeżanie mapy - dostępne z poziomu panelu "Zarządzaj" pod tabelą.
Odświeżanie trasy - umożliwia odświeżenie trasy pociągu.
Wskaż pociąg - środkuje mapę na wybranym połączeniu.

Pokazuj utrudnienia - prezentuje obowiązującą komunikację zastępczą (kolor niebieski) lub planowane działania związane z infrastrukturą mogące mieć wpływ na opóźnienie pociągu (kolor czerwony)

Pogoda - prezentuje ostrzeżenia przed trudnymi warunkami atmosferycznymi mogącymi mieć wpływ na ruch pociągów

ZARZĄDZANIE
Relacja początkowaRelacja końcowaOdjazdPrzyjazd