TWÓJ PORTAL DO PODRÓŻY!

Formularz kontaktowy

SPRAWDŹ NOWĄ WERSJĘ PORTALU: beta.portalpasazera.pl

W sprawach technicznych funkcjonowania portalu prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Ochrona danych osobowych:

1. Wybranie przycisku „wyślij wiadomość” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
2. Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:
     1) administratorem danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
     2) celem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych jest możliwość uzyskania kontaktu z administratorem strony,
     3) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetwarzać będzie dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail,
     4) osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania,
   5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono warunkiem koniecznym do uzyskania kontaktu z administratorem strony.
3. Wybranie przycisku „wyślij wiadomość” jest równoznaczne z oświadczeniem, że wszystkie podane informacje, w tym dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają dóbr osobistych oraz praw osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).